Algemene bepalingen

De algemene bepalingen zijn de bepalingen die van toepassing zijn bij een ROZ-contract. U vindt ze terug op de website van de Raad Onroerende Zaken. Er zijn in de afgelopen 20 jaar een aantal verschillende versies van de algemene bepalingen behorende bij ROZ huurovereenkomst vastgesteld. U kunt kiezen uit het model van 1994, 1996, 2003 en 2015. De versie die van toepassing is op uw huurovereenkomst staat vaak vermeld op de eerste pagina onder het kopje de huurovereenkomst.

De algemene bepalingen van de ROZ huurovereenkomst voor kantoorruimte 2003 bestaan uit 12 pagina’s en 27 artikelen waarmee de wettelijke bepalingen en aansprakelijkheid voor de verhuurder zoveel mogelijk beperkt worden. Alle risico’s en financiële consequenties worden met de algemene bepalingen op het bord van de huurder gelegd. Een verhuurder zal hier in beginsel niet nauwelijks van deze inhoud willen afwijken. Maar gelukkig is er Nederland sprake van contractvrijheid. Derhalve staat het u vrij om in onderhandeling met de eigenaar de inhoud van de huurovereenkomst en de algemene bepalingen aan te passen, te schrappen of niet van toepassing te verklaren. Wie zich derhalve goed in de materie verdiept, komt later niet voor vervelende verassingen te staan. Huurdersland helpt u desgewenst graag bij het opstellen van een huurdersvriendelijk huurcontract winkelruimte of een huurcontract kantoorruimte.

 

De navolgende onnodig bezwarende artikelen van de algemene bepalingen dienen bij voorkeur te worden geschrapt:

 

 • Artikel 4 (Inspectie in verband met de geschiktheid) is niet van toepassing.
 • Artikel 6, lid 1 (gebruik) wordt gewijzigd. De volledige eerste zin: ‘ Huurder zal het gehuurde – gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst – daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomst de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming’ wordt geschrapt en is derhalve niet van toepassing.
 • Artikel 6, lid 11, sub 2, punt 1 tot en met 9 (verbodsbepalingen en voorschriften van orde) worden niet van toepassing verklaard.
 • Artikel 7 (Boetebepaling) is niet van toepassing.
 • Artikel 8, lid 1 en 2 (Onderhuur) is niet van toepassing, hiervoor is artikel X, lid X van deze huurovereenkomst van toepassing verklaard.
 • Artikel 10, lid 1, sub 1 t/m 4 (Einde huurovereenkomst of gebruik) is niet van toepassing, hiervoor is artikel X, lid X van deze huurovereenkomst van toepassing verklaard.
 • Artikel 11.3 (Schade en aansprakelijkheid) wordt als volgt gewijzigd: “Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde voor zover dat huurder, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten, huurders personeel en de personen waarvoor huurder aansprakelijk is kan/kunnen worden toegerekend, onverminderd het gestelde in 13.1, 13.4 en 13.5 over de onderhouds-, herstel- en vernieuwingsverplichtingen van huurder.
 • Artikel 11, lid 6 (Schade en aansprakelijkheid) zal de volgende tekst niet van toepassing zijn “gebreken, waaronder die ten gevolge van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt”.
 • Artikel 11, lid 8 (Schade en aansprakelijkheid) wordt als volgt gewijzigd: “Verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn ontstaan doordat huurder zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen. Huurder is niet aansprakelijk en verhuurder vrijwaart huurder voor schade als gevolg van de activiteiten van huurders van de ruimte(s) gelegen boven het gehuurde”.
 • Artikel 14, lid 4 (Aanpassingen door of vanwege verhuurder) is niet van toepassing.
 • Artikel 16, lid 7 (Kosten van leveringen en diensten) is niet van toepassing.
 • Artikel 16, lid 11 (Kosten van leveringen en diensten) is niet van toepassing.
 • Artikel 18, lid 2 (Betalingen): “met een minimum van EUR 300 per maand” is niet van toepassing.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Categorieen: Huren
« Terug