SGLR huurt 1.531 m² praktijkruimte in Utrecht

SGLR huurt 1.531 m² praktijkruimte in Utrecht

Stichting Gezondheidscentrum Leidsche Rijn (SGLR) heeft per 1 mei 2012 een langjarige huurovereenkomst gesloten met de gemeente Utrecht voor huur van ruim 1.500 m² BVO praktijkruimte aan de Vogelvlinderweg 54-58 te Utrecht. De door SGLR gehuurde praktijkruimte wordt in gebruik genomen door zorgpartijen: o.a. huisartsenzorg, apotheek, psychosociale zorg, fysiotherapie, diagnostiek en andere eerstelijndisciplines. Naast multidisciplinaire eerstelijnszorg is ook het Centrum van Jeugd en Gezin van de gemeente Utrecht in het pand gevestigd.

Het nieuw te realiseren Wijkgezondheidscentrum, ten behoeve van de bewoners van de wijk Het Zand in Leidsche Rijn, betreft een duurzame nieuwbouwontwikkeling (energielabel A) en wordt onder andere voorzien van warmte- en koudeopslag en betonkernactivering. De totale ontwikkeling van het Wijkgezondheidscentrum bedraagt 2560m² BVO. Ontwikkelaar en verhuurder is de gemeente Utrecht. De oplevering en ingebruikname van het Wijkgezondheidscentrum staan gepland voor het najaar 2012. Huurdersland heeft SGLR geadviseerd bij de onderhandelingen en contractvorming met de gemeente Utrecht. Huurdersland heeft voor haar opdrachtgever een huurdersvriendelijk huurcontract uit onderhandeld, op basis van de modelhuurovereenkomst Rijksgebouwendienst, waarmee de belangen van SGLR optimaal zijn gediend en het huurgenot voor nu en de toekomst verzekerd is.

Tags:
,