Servicekosten afrekening IJburg Accountants

Servicekosten afrekening IJburg Accountants

Het Amsterdamse accountantskantoor IJburg Accountants & Adviseurs heeft Huurdersland ingeschakeld om een analyse van haar ontvangen servicekosten afrekening voor de eerste huurperiode 2009-2012 te maken. Huurdersland is in contact getreden met verhuurder woningbouwcorporatie Ymere met het verzoek de onderliggende inkoopfacturen te verstreken. Na langdurig en vasthoudend contact met verschillende afdelingen binnen de woningcorporatie zijn de gevraagde documenten uiteindelijk aan Huurdersland verstrekt. Na uitgebreid onderzoek en uitsplitsing van de feitelijke onderliggende inkoopfacturen heeft Huurdersland de definitieve servicekosten afrekening met bijna 20% weten te verlagen. Door de geconstateerde repeterende fout in de servicekosten afrekening heeft Huurdersland ook afgedwongen dat alle nog te ontvangen afrekeningen voor de periode na 2012 met 20% worden verlaagd.