DIT ZIJN WE

Huurdersland is dé onafhankelijke huisvestingsadviseur voor zakelijke huurders in de bedrijfsvastgoedmarkt.

Het is onze ambitie om binnen de zakelijke huurmarkt de toonaangevende huisvestingsadviseur te zijn en de commerciële- en contractuele kennis van de zakelijke huurder te versterken.

 

Onze Missie kent twee pijlers:

 

  • Inzet van gedreven en deskundige medewerkers die in hun handelen het belang van onze klanten voorop stellen en;
  • Bewustwording vergroten en kennis verspreiden via de eigen site en publicaties in daarvoor geschikte media.

ZO WERKEN WE

  • Huurdersland werkt sinds haar oprichting in 2009 enkel en alleen voor zakelijke huurders. Hiermee wordt een diffuse belangenverstrengeling met verhuurders, eigenaren en projectontwikkelaarsvoorkomen.
  • Huurdersland huurt, heronderhandelt en beëindigd huurcontracten voor zakelijke huurders;
  • Huurdersland werkt volkomen transparant met goed gedocumenteerde gespreksverslagen, telefoonnotities en een online te raadplegen dossier met geregistreerde activiteiten op objectniveau. Zo kan te allen tijde door opdrachtgever worden gevolgd hoe Huurdersland haar belangen behartigt.

 

Huurdersland heeft een Raad van Advies. De leden van de raad geven onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies bij zakelijke, organisatorische en integriteitsvraagstukken van Huurdersland.

WIE ZIJN WE?

Rommert Mulder

Rommert is een van de  senior adviseurs en mede oprichter van Huurdersland. Rommert beschikt over een diepgaande kennis van de Nederlandse vastgoedmarkt en vastgoedfinanciën.  De financiële en juridische aspecten van huisvesting kennen voor hem geen geheimen meer. Rommert is een gedreven en professioneel vastgoedadviseur die bij de huur van nieuwe kantoorruimte en de heronderhandelingen van bestaande huurcontracten uitstekende resultaten weet te halen. Rommert treedt regelmatig op als spreker, panellid of wordt gevraagd als deskundige bij duiding van vastgoedontwikkelingen en vraagstukken die voor de zakelijke huurder relevant zijn.

Pim Bettenhaussen

Pim is senior adviseur en mede oprichter van Huurdersland.  Pim staat bij zijn opdrachtgevers bekend als een prettige, pragmatische en professionele gesprekspartner die vakkundig helpt complexe huisvestingsvraagstukken op te lossen. Pim volstaat de kunst om de intransparantie van de vastgoedmarkt voor zijn klanten  doorgrondelijk te maken. Hij werkt snel, concreet, transparant, objectief, commercieel en heeft oog voor cruciale branche specifieke details.

Bart Broeren

Bart is als senior adviseur werkzaam bij Huurdersland. Bart heeft een brede ervaring in bedrijfsvoering, facility management, project- en portefeuillemanagement. Voor onze opdrachtgevers is hij dé gesprekspartner voor het doorlichten van uw huurcontracten, strategisch portefeuillebeleid en operationele vastgoedprocessen. Deskundig vertaler van de veranderingen in de zorg naar de betekenis hiervan voor uw vastgoedbehoefte.

Marianne van de Water

Marianne is als sales- en acquisitie adviseur  werkzaam bij Huurdersland. Marianne volstaat als geen ander de kunst om onze klanten en toekomstige klanten de aandacht te geven die ze verdienen. Daarnaast verzorgt Marianne workshops en lezingen over haar expertise op het gebied van b2b-acquisitie.

Met wie werken we samen

Voor specialistische vakinhoudelijke advisering kan Huurdersland een beroep doen op juridisch, fiscaal, bouwkundig en veiligheid specialisten waarmee reeds jarenlang naar wederzijdse tevredenheid wordt samengewerkt.