Huurdersland helpt Jeugdbescherming West met hun visie op de toekomstige huisvesting

Huurdersland helpt Jeugdbescherming West met hun visie op de toekomstige huisvesting

De in 2015 ingevoerde wijzigingen in het zorgstelsel, waarbij de jeugdzorg gemeentelijk wordt georganiseerd,  had ingrijpende gevolgen voor de omvang en werkorganisatie van Jeugdbescherming West en daarmee voor de gewenste omvang van de huisvestingsportefeuille. Huurdersland is vanaf het begin van de transitie van deze organisatie betrokken geweest bij de afstoot van niet langer benodigde huurlocaties.

Verdergaande automatisering, digitalisering en flexibilisering van het werken leidde echter ook tot de vraag in hoeverre de overblijvende portefeuille nog passend is. Aan Huurdersland is eind 2015 gevraagd mee te helpen het zicht op de gewenste toekomstige huisvestingsbehoefte te ontwikkelen.

Met vertegenwoordigers uit de organisatie is mede aan de hand van  een brainstormsessie de gewenste huisvesting uitgewerkt. Dit is vervolgens aangevuld met een visie hoe tot realisatie van de gewenste portefeuille te komen en welke financiële gevolgen hieraan verbonden zijn. Met deze informatie wordt het Jeugdbescherming West mogelijk om te sturen op de huisvestingsportefeuille en daarmee gestructureerd en verantwoord toe te groeien naar de gewenste passende huisvesting.

Tags: