Huurdersland organiseert de afstoot van huurobjecten voor de volgende rijksoverheidsinstellingen:

  • Dienst Justitiele Inrichtingen
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  • Ministerie van OCW
  • Ministerie van Infrastructuur en Ruimte
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken

Vanaf het moment van opzeggen tot de definitieve eindoplevering is Huurdersland verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de verhuurder en de daarbij behorende werkzaamheden. Kostenreductie voor de Staat der Nederlanden staat daarbij voorop.