Ieder kind heeft het recht om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is er hulp nodig voor het kind of de jongere, soms ook voor het hele gezin. Al die soorten hulp bij elkaar noemen we ‘jeugdzorg’.

Jeugdbescherming West is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Jeugdbescherming West beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners.

 

De transitie van de jeugdzorg, waarbij de jeugdzorg per 1 januari 2015 gemeentelijk wordt georganiseerd, heeft grote consequenties voor de aard en omvang van de huisvestingsportefeuille van Jeugdbescherming West (JNW) (voorheen Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland). Huurdersland adviseert JBW bij de feitelijke uitvoering van het strategisch huisvestingsplan waarbij door voortijdige contract beëindiging en gedeeltelijke heronderhandeling van de 21 kantorenlocaties, in totaal circa 18.450 m², de omvang van de portefeuille in lijn wordt gebracht met de ruimtelijke behoefte, spreiding en personeelsomvang van de nieuwe organisatie.

JBW streeft daarbij naar een zo flexibel mogelijke huisvestingsportefeuille, zodat zij snel op de toekomstige veranderingen kan inspelen. Huurdersland heeft voor JBW voor 15 locaties in totaal 10.524 m² de afstoot, voortijdige contract beëindiging, onderverhuur of huur gerealiseerd. De verstrekte opdrachten zijn allen op tijd en binnen de gestelde kaders gerealiseerd.

Dankzij de succesvolle inzet van Huurdersland ligt de uitvoering van het huisvestingsplan op schema. De samenwerking met huurdersland wordt door mijn team en mij als zeer plezierig ervaren. Huurdersland is een professionele huisvestingsadviseur met kennis van zaken.

Willem-Jan van Halem; teammanager I&F, Beleid en Uitvoering, Jeugdbescherming West