Ieder kind heeft het recht om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is er hulp nodig voor het kind of de jongere, soms ook voor het hele gezin. Al die soorten hulp bij elkaar noemen we ‘jeugdzorg’.

 

Jeugdbescherming West is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers vanJeugdbescherming West beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners.

 

Het bureau heeft in 15 regio’s hoofdlocaties plus nog verschillende sublocaties. Huurdersland werkt samen metJeugdbescherming West.