Beëindiging huurcontract

Bij de beëindiging van uw huurcontract door leegstand of verhuizing kan door ter zake kundig onderhandelen fors worden bespaard op de resterende huurverplichtingen.

Wat komt er kijken bij de beëindiging van een huurcontract?

Bij de beëindiging van uw huurcontract door leegstand of verhuizing kan door ter zake kundig onderhandelen fors worden bespaard op de resterende huurverplichtingen.

 

Het beëindigen van een zakelijk huurcontracten kent twee aspecten: de afkoop van de resterende huurverplichtingen en servicekosten bij voortijdig vertrek en de onderhandeling over de wederopleveringsverplichtingen.

 

In de huurovereenkomst staat aangegeven in welke staat het pand dient te worden opgeleverd. Deze opleveringsverplichtingen geven aan wat door de huurder dient te worden verwijderd. Denk hierbij aan zaken als binnenwanden, tapijt en ICT-voorzieningen. Het spreekt voor zich dat de huurder er bij gebaat is het huurcontract tegen zo laag mogelijke kosten te beëindigen. Huurdersland weet welke wegen te bewandelen om dit op de voor u zo gunstig mogelijke voorwaarden te realiseren. Een besparing van minimaal 25%, maar veelal hoger, ten opzichte van de totaal resterende verplichtingen is hierbij zeker te behalen.

 

Bij voortijdige contract beëindiging geeft de verhuurder aan tegen welke afkoopsom de resterende contractuele verplichtingen kunnen worden afgekocht. Bij een nog resterende langlopende huurperiode kan het wellicht interessant zijn om de bedrijfsruimte te gaan onderverhuren.  De onderhuurder neemt hierbij voor de resterende contractperiode en tegen de met de onderhuurder overeen gekomen condities, het huurcontract over. De inschatting of onderverhuur van kantoor-, winkel- of bedrijfsruimte zinvol is, is naast de resterende looptijd uiteraard ook afhankelijk van de kwaliteit van de locatie en de lokale vastgoedmarkt.

 

Huurdersland stelt samen met u per object vast of onderverhuur van een kantoorruimte wenselijk is. Huurdersland maakt voor haar dienstverlening gebruik van een Funda in business licentie. Deze licentie maakt het mogelijk om uw beschikbare kantoorruimte via Funda aan te bieden. Kiest u voor een onderverhuurtraject, dan maakt u samen met Huurdersland nadere afspraken over de te volgen strategie, bijkomende promotionele activiteiten en de looptijd van de opdracht.

Waarom uw huurcontract door Huurdersland laten beëindigen?

Beëindiging wordt gerealiseerd tegen de laagst mogelijke kosten voor de huurder

Huurdersland verzorgt de gehele juridische afhandeling

Geen open einden, geen (toekomstige) eindafrekening servicekosten of inhouding bankgarantie door verhuurder

Bij onderverhuur gebruik eigen Funda licentie

Heldere ‘fixed price’ beloningsstructuur

Uiterst tevreden klanten