Huisvestingsadviezen

ANALYSE HUISVESTINGSPROCES

Er zijn een aantal relevante zaken die u zich van tijd tot tijd best mag afvragen als het om uw zakelijke huisvesting gaat. Zoals: kunnen we sommige werkzaamheden niet beter uitbesteden? Kunnen we ons huisvestingsproces niet efficiënter inrichten? Is onze stuurinformatie wel goed? Klopt de opgelegde huurverhoging wel? Over een tijd loopt het huurcontract af, wat is wijsheid?

Goede vragen, maar van wie krijgt u een betrouwbaar antwoord? Met een heldere visie op huisvesting, betrouwbare data en een goed georganiseerd huisvestingsproces krijgt u een beter inzicht in uw situatie en mogelijkheden. Dat verbetert de besluitvorming wat op zichzelf weer kan leiden tot aanzienlijke besparingen.

Huurdersland heeft de vaktechnische en administratief- organisatorische kennis in huis om uw interne procesgang en stuurinfo grondig te analyseren, risico’s te kwalificeren en u te adviseren over potentiële verbeteringen en besparingen.

 

Portefeuille analyse

Huisvesting is niet uw core business maar het is wel een essentiële component in de bedrijfsvoering. Een heldere huisvestingsvisie, waarin strategische keuzes zijn gemaakt over gewenste locatie en flexibiliteit is onontbeerlijk om huisvesting van toegevoegde waarde te laten zijn en tegelijkertijd de kosten hiervan beheersbaar te houden.

 

Huurdersland helpt u bij het ontwikkelen van een dergelijke visie en weet deze te vertalen naar een realistische strategie. Ongeacht of uw organisatie zich op één locatie bevindt of op
meerdere locaties gehuisvest is.

 

Met onze actuele kennis van de markt, portefeuille- en asset management zijn wij in staat op gedegen wijze uw situatie te analyseren. Op basis daarvan brengen we advies uit over de gewenste, mogelijke en noodzakelijke aanpassingen van uw huisvestingsportefeuille (voor huur- en eigendomsobjecten) en de financiële implicaties daarvan.

Advies huisvesting zorgsector

De afgelopen jaren zijn in de zorgsector ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Zorgaanbieders krijgen te maken met fluctuerende volumes in zorgafname terwijl de kosten van huisvesting onderdeel worden van integrale productiekosten. Dit dwingt zorgorganisaties om nog efficiënter en flexibeler te opereren. Zeker in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg leidt dit tot grote gevolgen voor de vastgoedbehoefte. Een hierop afgestemde vastgoedvisie en een vastgoedportefeuille die hierin kan meebewegen, is een keiharde noodzakelijkheid.

 

Huurdersland heeft o.a. de zorginstellingen Elker ‘t Poortje, Jeugdbescherming West, GGMD, GGZ Breburg en Stichting Rivierduinen geadviseerd over een huisvestingsstrategie en -beleid dat oplossingen biedt voor hun specifieke, individuele situatie. Met onze kennis over de gevolgen van de wijzigingen in de zorg voor de vastgoedbehoefte en onze actuele kennis van de markt kunnen we de “ist-soll” situatie van uw zorginstelling in beeld brengen uw portefeuille hierop doorlichten en u adviseren en ondersteunen bij het realiseren van gewenste en noodzakelijke aanpassingen hiervan.