logo

Ook minder betalen voor uw huisvesting?

Bel 020-771 2683 of doe deportefeuille-analyse GGz Breburg

portefeuille-analyse

GGz Breburg is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West- Brabant. GGz Breburg biedt passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven.

Jaarlijks biedt GGz Breburg zorg aan circa 18.345 cliënten in de regio Midden en West Brabant. Ongeveer 2050 medewerkers en tweehonderd vrijwilligers zetten zich hiervoor in.
GGz Breburg beschikt over een huurportefeuille van circa 80 objecten bestaande uit woningen (67), zorgvoorzieningen (3) en kantoor-en bedrijfsruimtes (10).
Om een beeld te vormen van de stand van zaken van de huurportefeuille is aan Huurdersland gevraagd een portefeuille-analyse te maken van de 15 huurobjecten die financieel gezien het zwaarst drukken op de begroting.
De uitgevoerde portefeuille-analyse bestond uit:
-beoordeling van de kwaliteit van de huidige huur-eigendom en verhuurregistratie inclusief een check van de registratie met de feitelijke contracten en een analyse van de toegepaste indexeringen
-een voorstel doen over de uitgangspunten voor en de opzet van een nieuw huurregister
-een specifieke contractanalyse uitvoeren op een van de complexen in het licht van de gewenste aanpassing van dit contract
Op grond van de uitgevoerde analyse en aanbevelingen zal GGz Breburg de wijze waarop en waar thans de registratie plaatsvindt heroverwegen. Daarnaast zijn de conclusies zodanig dat met enkele verhuurders in overleg zal worden gegaan over de geconstateerde afwijkingen en gewenste aanpassingen .

 

Huurdersland maakt op basis van uw gegevens een geheel vrijblijvende besparingsanalyse. In stap twee worden uw contactgegevens opgevraagd, waarna u binnen 24 uur een inschatting van de mogelijke besparingen ontvangt.

Stap 1: kantoorgegevens

Oppervlakte kantoorruimte
m2

Aantal parkeerplaatsen

Huurprijs kantoorruimte
EUR excl. BTW per kwartaal

Huurprijs parkeerplaatsen
EUR excl. BTW per kwartaal

Servicekosten
EUR excl. BTW per kwartaal

Plaats

Straat + huisnummer

Einddatum huurcontract

Aantal medewerkers

Voeg hier uw huurovereenkomst toe (indien beschikbaar – max 10Mb)

Huurcheck afronden

Op basis van de door u verstrekte gegevens gaan wij aan de slag met het berekenen van uw kostenbesparingen. Laat uw contactgegevens achter zodat we u de berekening kunnen toesturen.

Stap 2: contactgegevens

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

« Terug naar stap 1

Telefoonnummer

E-mailadres