logo

Ook minder betalen voor uw huisvesting?

Bel 020-771 2683 of doe deRegio Rotterdam
HUURFACTS 2017
Voorraad: 4,79 mln., Leegstand: 19,3%, Huurprijs: €122,- per ², Huurkorting: 15%-35%.
Regio Utrecht
HUURFACTS 2017
Kantorenvoorraad: 3,53 mln, Leegstand: 13,5%, Huurprijs: €121,- per m², Huurkorting: 15%-30%.
Regio Amsterdam
HUURFACTS 2017
Kantorenvoorraad: 6,72 mln., Leegstand: 11,2%, Huurprijs: €197,- per m², Huurkorting: 10%-25%.
Regio Den Haag
HUURFACTS 2017
Kantorenvoorraad: 7,08 mln., Leegstand: 14,3%, Huurprijs: €122,- per m², Huurkorting: 15%-35%.
Betere huurvoorwaarden?
Neem contact op!
Zoekt u ruimte?
Klik hier!

Wie zijn wij?

Huurdersland is dé huisvestingadviseur voor zakelijke huurders in de bedrijfsvastgoedmarkt. Huurdersland is gespecialiseerd in het huren, heronderhandelen en contract beëindigen van kantoor- en bedrijfsruimte bij groei of krimp van organisaties. Met onze know-how op deze vakgebieden zijn wij in staat om aanzienlijke besparingen op de bestaande huisvestingskosten te realiseren, bij nieuwe huur forse kortingen op de vraagprijs te bedingen en contractuele belangen van de huurder maximaal te borgen. Huurdersland is een daadkrachtige organisatie die werkt met een vaste bezetting van gedreven en zeer ervaren projectleiders aangevuld met secretariële ondersteuning. De projectleiders van Huurdersland hebben allen een academische achtergrond met aanvullende vastgoedopleidingen, organisatiecursussen en tenminste tien jaar relevante werkervaring in de bedrijfsvastgoedmarkt.

Huren

Huurdersland helpt u aan passende kantoor- en bedrijfsruimte. Huurdersland maakt een programma van eisen en stelt een alternatieve analyse op. Huurdersland begeleidt het gehele aanhuurtraject. Van bezichtiging, tot de commerciële onderhandeling, contractvorming en de feitelijke huur van de voorkeurslocatie. Huurdersland sluit, in tegenstelling tot andere vastgoedadviseurs, voor haar klanten bij voorkeur contracten af op basis van het model huurcontract (MHO). Dit is wel op de belangen van de huurder gericht in plaats van het gangbare ROZ-contract.

Heronderhandeling lopend huurcontract

De meeste contracten hebben een eerste looptijd van 5 of 10 jaar met aansluitend een stilzwijgende verlengingsperiode. Voor het aflopen van elke huurtermijn is het zinvol om te onderhandelen over een contractverlenging in plaats van het contract stilzwijgend te laten doorlopen. Er is namelijk op diverse vlakken winst behalen. Huurdersland onderhandelt over nieuwe commerciële voorwaarden, betere huurcondities (huurdersvriendelijk), flexibilisering van de einddatum en/of van het te huren metrage.

Contractbeeïndiging

De belangrijkste onderhandelpunten bij het afstoten van huurpanden zijn: de afkoop van de wederopleveringsverplichtingen en (bij voortijdig vertrek) de afkoop van de resterende huurverplichtingen en servicekosten. Huurdersland realiseert door kundig onderhandelen en het vinden van nieuwe huurders aanzienlijke besparingen.

 

 

 

 

Onze klanten over Huurdersland

 • Levenbach & Gerritsen Advocaten heeft Huurdersland ingeschakeld om haar te begeleiden bij de zoektocht naar een nieuw kantoorpand op Schiphol-Rijk. In dat proces is Huurdersland een uitstekende partner gebleken. Het volledige aanhuurtraject is naar tevredenheid verlopen. Naast een uitstekend onderhandelingsresultaat is er ook een flexibel contract overeengekomen. Huurdersland opereert als een, integere vastgoedadviseur met kennis van zaken, die ook na het sluiten van de huurovereenkomst betrokken blijft."
  Roland Gerritsen, Oprichter & Senior Partner Levenbach & Gerritsen Advocaten
 • Huurderland heeft ons begeleid in de zoektocht naar een nieuw geschikt kantoorpand én de afstoot van ons oude kantoorpand. In de voor ons onbekende vastgoedmarkt is Huurdersland een verademing: snel, concreet, transparant, objectief, commercieel en met oog voor cruciale branche specifieke details. Het inschakelen van Huurderland heeft ons substantiële voordelen opgeleverd, zowel kwalitatief als kwantitatief!’’
  Bert van Grieken, Inkoop directeur/Partner van M2 Media & More
 • Stichting Gezondheidscentra Utrecht heeft Huurdersland ingeschakeld om de aanhuur van de nieuwbouw vestiging in Leidsche Rijn te begeleiden. In dat proces is Huurdersland een prettig en deskundige partner gebleken. Huurdersland heeft gezorgd voor een huurcontract met evenwichtige voorwaarden waarmee de belangen aan huurderskant goed en toekomstbestendig geborgd zijn. Huurdersland opereert als een proactieve, integere vastgoedadviseur met kennis van zaken."
  Trudy van den Berg, Directeur Stichting Gezondheidscentra Utrecht
 • Huurdersland is de adviseur huisvesting van WePayPeople. Huurdersland heeft een groot aantal essentiële wijzigingen in onze huurovereenkomst uit onderhandeld met de verhuurder waardoor onze risico’s minder zijn en ons huurgenot hoger. Tot op de dag vandaag zijn we hier blij mee, onze belangen zijn veel beter gewaarborgd dan met een standaard huurcontract en onze kosten zijn aanzienlijk lager."
  Julius Kousbroek, Directeur WePayPeople
 • tevreden eindresultaat, transparantie, weet waarmee men bezig is, een compleet eindresultaat, hetgeen aansluit bij de opdracht."
  Dik Versijde, Adviseur Huisvesting Raad voor de Kinderbescherming
 • Ik heb het samenwerken met Huurdersland als perfect beschouwd. Jullie hebben voor CIZ mooie huisvestingsoplossingen gecreëerd. Daarbij vind ik het ook bijzonder aardig dat wij aan de vliegende start van Huurdersland hebben kunnen bijdragen. Dat hebben jullie overigens ook zelf volledig waargemaakt’’.
  Dirk Klokke, Manager FM&I CIZ
 • integriteit, prima samenwerking en ervaring."
  Jan Keppels, Projectleider Huisvesting B/CFD
 • Een prettig contact, tijdig interventie/advies en communicatie."
  René Wevers, Hoofd Bestuurlijke Informatievoorziening en Kwaliteit. Domeinen Roerende Zaken.
 • Huurdersland heeft de afstoot en eindoplevering van ons pand in Den Haag (circa 8.000 m²) perfect georganiseerd en de uiteindelijke kosten hiervan aanzienlijk gereduceerd. De expertise en onderhandelingsvaardigheden van Huurdersland waren cruciaal in dit traject."
  Adrian Smith, Senior adviseur, Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • De communicatie en samenwerking verloopt voortreffelijk. Deskundigheid en vaardigheden van Huurdersland zijn van een hoog niveau. Specialisten op hun vakgebied. Zorgvuldig en volledig. Goede kijk op te behalen resultaten, risico's, wetgeving e.d."
  Linda Kneepkens, Asset Manager Kantoren Rgd
 • De expertise, kennis van de medewerkers van HL is ronduit goed te noemen. Zij weten heel goed waar de kernpunten in de opdracht liggen en breien geen wol om een probleem. De korte lijnen en snelle aansprekende resultaten zijn voor mij een indicatie dat de informatie goed wordt verwerkt door Huurdersland en dat terugkoppeling van informatie naar de klant door Huurdersland ook perfect is geregeld".
  Hubert Mulder, Programmamanager Huisvesting nVWA/ Eigenaar TripleB-FM
 • Heldere communicatie ook voor leken. Het onderste is op professionele wijzen uit de kan gehaald’.
  Steven van Vessum, Mede-eigenaar DotBlue

 

Huurdersland maakt op basis van uw gegevens een geheel vrijblijvende besparingsanalyse. In stap twee worden uw contactgegevens opgevraagd, waarna u binnen 24 uur een inschatting van de mogelijke besparingen ontvangt.

Stap 1: kantoorgegevens

Oppervlakte kantoorruimte
m2

Aantal parkeerplaatsen

Huurprijs kantoorruimte
EUR excl. BTW per kwartaal

Huurprijs parkeerplaatsen
EUR excl. BTW per kwartaal

Servicekosten
EUR excl. BTW per kwartaal

Plaats

Straat + huisnummer

Einddatum huurcontract

Aantal medewerkers

Voeg hier uw huurovereenkomst toe (indien beschikbaar – max 10Mb)

Huurcheck afronden

Op basis van de door u verstrekte gegevens gaan wij aan de slag met het berekenen van uw kostenbesparingen. Laat uw contactgegevens achter zodat we u de berekening kunnen toesturen.

Stap 2: contactgegevens

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

« Terug naar stap 1

Telefoonnummer

E-mailadres